+992 (44) 6000540
abbat@tojikiston.com

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ABBAT"

Обучающие программы

Чахонишавии соха, талаботи замон!

Маркази таълимй ва илмию истехсолии Ассосиатсияи «АВВАТ» барои баланд бардоштани савияи тахаассусии Рохбарон, менечерон ва ронандагони Ширкатхои наклиётии боркашонхои байналмилали ва мусофиркашони дар хатсайрхои байналмилали, байнишахри ва шахри тибки барномахои  таълимии тасдикнамудаи Вазорати маорифи Чумхурии Точикисон, аз 10 январи соли 2019 дар МТИИ курсхои кутохмуддати боркашонихои байналмилалии автомобилиро аз рўи ихтисосхои «Риояи речаи кори ва истирохат – (тахограф), кашонидани борхои хатарнок, калонхачм, зудвайроншаванда хизматрасонихои логистики, танзимгарон, ронандагони автобусхои мусофиркашони, такси, риояи этика ва эстетика дар фаъолияти мусофиркашони» ва дигар намудхои салохиятнокии касби дар сохаи наклиёт ва логистика эълон менамояд.

Маркази таълими Ичозатномаи Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон ва акредитатсияи СБНА-ро вобаста ба самтхои алохидаи таълимии боркашонихои байналмилалиро доро буда, аз соли 1997 инчониб омузиши мутахассисони сохаи наклиёт, гумрук, хизматрасонихои логистикиро амали менамояд.  

Пас аз гузаштани курсхо ба шунавандагон Сертификати касбии салохиятнок дода мешавад.

Бояд кайд кард, ки дар шароити кунуни доштани сертификатхои мазкур талаботи Конунгузориии кишвархои аъзои Созмони Миллали Муттахид ва Карорхои амалкунандаи кишвархои минтакави ва Европои ба Шумор меравад.

Кабули довталабон ва баргузории дарсхо дар сурогаи Кахоров 592, ошёнаи 3-юм, аз 01.11.2018  огоз мегардад.

Барои тамос ва маълумоти иловаги бо телефонхои 915 15 10 08 мурочиат намоед. 

 (Барномаи таълими замима мегардад).